vineri, decembrie 09, 2016

Proiect de lege cu privire la competențele, atribuțiile autorităților publice locale în probleme de patrimoniu cultural

La 6 decembrie 2016 a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 1303 prin care a fost aprobată și transmisă spre examinare în Parlamentul Republicii Moldova decizia din 1 decembrie despre proiectul de lege, elaborat de Ministerul Culturii, cu privire la completarea unor acte legislative (legea nr. 435 -XVI privind descentralizarea administrativă și legea nr. 436-XVI privind administrația publică locală), care prevede stabilirea competențelor, atribuțiilor și domeniilor de activitate ale autorităților publice locale în probleme de protejare a patrimoniului cultural.

Proiectul de Lege privind mormintele și operele comemorative de război a fost votat de Parlament în I lectură

Proiectul deLege  nr. 359 privind mormintele și operele comemorative de război a fost prezentat în Plenul Parlamentului de viceministrul culturii Gheorghe Postică și președintele comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media,  pe data de 8 decembrie 2016 Vladimir Hotineanu.

Parlamentul a votat în Prima lectură Legea privind monumntele și operele comemorative de război.